An Arrogant Search (Baium)

1. Běžte si promluvit s Hanellin do Dark Elf Guild v Adenu

2. Pošle vás zabíjet Yintzu nebo Paliote ve Forsaken Plains (Port od Gatekeepera v Adenu)
    A dropnout Titan power stone


3. Vraťte se k Hanellin a 2x s ní promluvte

4. Pošle vás získat 3 itemy - Book of SaintBough of Saint a Blood of Saint

5. Pro jeden z itemů si musíte promluvit s Claudia Athebalt 

    Pošle vás na severovýchod od cemetary. Zde promluvte s Ark of secrecy 2. Spawne se anděl, kterého musíte zabít. Po zabítí vám do inventáře spadne klíč 2nd Key of Ark. Poté opět promluvte s truhlou, která vám dá Book of Saint


6. Portněte do Giranu a promluvte s Martienem v Giranu.
     

7. Pošle Vás na kopec do Tanor canyonu k další truhle (Port z Dionu Gatekeeperem). Truhla leží na špičce kopce. S truhlou promluvte a spawne se mob Ark guardian shadowfang ze kterého vám spadne 3nd Key of Ark. Klíč použijte na otevření bedny ze které vám spadne Bough of Saint
    

8. V Dark Elf Village běžte do kostela a tam promluvte s Harne. Harne vás pošle na východ od Swampland. Musíte prvně najít mrtvolu anděla, který leží v blízkosti poslední truhly. Po prohledání anděla se objeví Angel Killer. Z něj vám spadne klíč. Vraťte se k truhle a otevřete jí, dostanete poslední item Blood of Saint


9. Gratuluji máte všechny potřebné itemy k této časti!

10. V grocery si kupte 5x Antidote  a 1x Healing potion 

11. Vraťte se k Harne a parkrát si s ní promluvte. Potom vám dá na výběr - vyberte "I want to make some money." 


12. Dostanete 1 White Fabric, který musíte jít obarvit na Blooded Fabric.

13. Běžte do sedmého patra Tower of Insolence a zabíjejte Platinum Tribe Shaman a Platinum Tribe Overlord.

14. Po zabití par mobů se vám do inventáře spawne Blooded Fabric.


15. Vraťte se k Hanellin a ta vám dá dalších 9 White Fabric. Ty obarvíte v desátém patře Tower of Insolence zabíjením Seal Angel a Seal Archangel.


16. Gratuluji, úspěšně jste dokončili quest.
!!!POZOR!!!PO OBRAVENÍ SE NEVRACEJTE K HANELLIN JINAK VÁM VAŠE BLOODED FABRIC VEZME!!!