Beyond The Hills Of Winter

Tento Quest mužete nabrat na lvl 30
1.Quest začíná v Dwarven Village v Elder Council u NPC Filaur.
                               
2.Filaur vás požádá o pár předmětů: Energy Stone,Thief Key a Bandage 
                                
3.Energy Stone a Thief Key s Bandage koupíte v každém městě v Grocery Store.
Já jsem itemy koupil hned v Dwarven Village u NPC Mion.
                               
 
4.Jak budete mít nakoupené všechny itemy bežte zpátky za Filaurem.
                               
 
5.Promluvte s ním a on vás pošle za NPC Obi.
                               
 
6.Obi vám dá na výběr vybrat si Adeny nebo Material. 
                             
 
-Já jsem si ze zvědavosti dal Material :) a dostal jsem 1740 Soulshot D Grade 331168 EXP a 19924 SP :-)