Good day to Fly

Minimalni level pro nabrání questu je 75.

Úkol začíná u Gatekeeper Bella v Gludiu, od Belly se portněte do Gludio Airship Field.

Řiďte se mapkou a dojdete k nástupišti na loď.

Až se nalodíte, loď s váma odletí na leteckou základnu.

Až budete na základně, jdete podle mapy za NPC Lekon.

Dostanete na výběr ze dvou možností, Aurabird Falcon a nebo Aurabird Owl. Jsou to transformační knížky, které jsou součástí odměny za quest. Je to něco jako létající drak, který je ale zároveň schopen boje.

Musíte zabít 5 Vulture Rider. Používejte dovednosti, které vám byly dodány spolu s transformací. Vulture Ridery najdete na jihozápadě.

Tento proces vám chvilku zabere a není uplně jednoduchý, dokud si neosvojíte ovládání.

Musíte získat 5 itemů z Vulture Rider.

Až itemy získáte, jděte za NPC Lekon.

Dostanete svou vybojovanou odměnu.