Heart in search of power

Quest můžete nabrat od lvl 60.

Úkol začíná na začátku Valley of Saints (port z Rune) u NPC Mysterious Necromancer.

Dostanete za úkol nasbírat 300 itemů (Beed of obedience ), které padají ze všech příšel ve Valley of Saints.

Když je nasbíráte, jděte za Mysterious Necromancerem a promluvte s ním, veme si 300 itemů a dá vám Seal of light.

Se Seal of light utíkejte za NPC Enfeux, to se nachází přibližně uprostřed Valley of Saints.

Když promluvíte s Enfeux, jděte zpátky za Mysterious Necromancer a vyberte si jednu z oměn.

  • Enria
  • Asofe
  • Mold Hardener
  • Adena