Journey to Gracia

Pro nabrání úkolu potřebujete minimálně level 75.

Quest naberete u velekněze Orvena v adenském kostele.

 V dialogu na prvním slajdu rozhovoru s ním, vyberte How can i Help

Orven vás pošle navštívit Magister Papiku.

Nejlehčí cesta k ní je od Gatekeeper Bella z Města Gludio ---> Gludio Airship Field.

Jak se portnete, jděte podle mapky, Papika je dobre videt už z dálky.

 Po rozhovoru s Papikou počkejte až loď dorazí a vstupte na palubu lodi.

Loď vás odveze k NPC Keucereus na jakousi leteckou základnu.

Povídejte si s ním a tím dokončíte quest.

Zasloužená odměna v podobě aden, expů a SP.